+ روز مرد! مبارک
این روزها تب و تاب عجیبی به جان خانمها افتاده است . به مناسبت روز مرد همه فکر و ذکر شان همین موجود عزیز است. آنهاییکه مردی در زندگی خود دارند با چنگ و دندان تلاش می کنند که حفظش کنند و آنهایی که ندارند در حیلتی برای بدست آوردن این موجود ارزشمند و ذلیل هستند. امامردها از هر گروه که باشند ( گروه بندی را بعدا عرض می کنم ) چاره ای جز تمکین منویات علیا مخدرات ندارند و هر کاری هم بکنند سر انجام مغبون و بدهکارند. دکتر الله وردی ( م . خاله زاده ) که نمی دانم جزء کدام گروه از آقایان است قطعه شعری به همین مناسبت ارسال فرموده اند که تقدیم می شود . اما تقسیم بندی آقایان : مردان دو دسته اند یک دسته آنهایی که از زنشان می ترسند و دسته دوم مردانی که ( بلا نسبت شما ) از زنشان مثل سگ می ترسند . هر آن مردى که دائم غرق کار است هر آن مردى که بى پول و ندار است هر آن مردى که بر سختى دچار است هر آن مردى که بى شام و ناهار است هر آن مردى که دائم سوگوار است هر آن مردى که در زیر فشار است هر آن مردى که عیشش انتحار است هر آن مردى که نوشش زهر مار است هر آن مردى که عمرش بى بهار است هر آن مردى که احوالش نزار است هر آن مردى که مغلوب قمار است هر آن مردى که دیگر بى بخار است هر آن مردى که رنجش بى شمار است هر آن مردى که در فکر فرار است: یقین دارم زنش بر او سوار است و "روز مرد" او هم شام تار است


سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1393

عنوان آخرین یادداشتها